Piątek, 27 marca 2015 r. imieniny: Ernesta, Jana, Marka Piątek V tygodnia Wielkiego Postu

 

 

 

 

 

 

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce

tel. 091 570 35 54, fax 091 579 00 92

 

Parafia pw. św. Ottona została powierzona pasterskiej trosce Towarzystwu Chrystusowemu dla Polonii Zagranicznej. Zgromadzeniu, którego charyzmatem jest praca wśród polskich emigrantów, ale które bardzo mocno zakorzeniło się w historii Pomorza Zachodniego, bowiem tutaj zaraz po II wojnie światowej Księża Chrystusowcy przybyli służyć ludowi Bożemu.

AKtulaności parafii pyrzyce
V  Niedziela  Wlk. Postu – Ogłoszenia

V Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 12,20-33)
Wśród tych, którzy przybyli, aby oddać pokłon /Bogu/ w czasie święta, byli też niektórzy Grecy. Oni więc przystąpili do Filipa, pochodzącego z Betsaidy Galilejskiej, i prosili go mówiąc: Panie, chcemy ujrzeć Jezusa. Filip poszedł i powiedział Andrzejowi. Z kolei Andrzej i Filip poszli i powiedzieli Jezusowi. A Jezus dał im taką odpowiedź: Nadeszła godzina, aby został uwielbiony Syn Człowieczy. Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto kocha swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie na Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli ktoś Mi służy, uczci go mój Ojciec. Teraz dusza moja doznała lęku i cóż mam powiedzieć? Ojcze, wybaw Mnie od tej godziny. Nie, właśnie dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, wsław Twoje imię. Wtem rozległ się głos z nieba: Już wsławiłem i jeszcze wsławię. Tłum stojący /to/ usłyszał i mówił: Zagrzmiało! Inni mówili: Anioł przemówił do Niego. Na to rzekł Jezus: Głos ten rozległ się nie ze względu na Mnie, ale ze względu na was. Teraz odbywa się sąd nad tym światem. Teraz władca tego świata zostanie precz wyrzucony. A Ja, gdy zostanę nad ziemię wywyższony, przyciągnę wszystkich do siebie. To powiedział zaznaczając, jaką śmiercią miał umrzeć.

65 utworzono : 4 dni temu, 2015-03-23 czytaj więcej »,
IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

IV Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 3,14-21)
A jak Mojżesz wywyższył węża na pustyni, tak potrzeba, by wywyższono Syna Człowieczego, aby każdy, kto w Niego wierzy, miał życie wieczne. Tak bowiem Bóg umiłował świat, że Syna swego Jednorodzonego dał, aby każdy, kto w Niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony. Kto wierzy w Niego, nie podlega potępieniu; a kto nie wierzy, już został potępiony, bo nie uwierzył w imię Jednorodzonego Syna Bożego. A sąd polega na tym, że światło przyszło na świat, lecz ludzie bardziej umiłowali ciemność aniżeli światło: bo złe były ich uczynki. Każdy bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków. Kto spełnia wymagania prawdy, zbliża się do światła, aby się okazało, że jego uczynki są dokonane w Bogu.

107 utworzono : ponad tydzień temu, 2015-03-14 czytaj więcej »,
III  Niedziela  Wlk. Postu – Ogłoszenia

III Niedziela Wlk. Postu – Ogłoszenia

(J 2,13-25)
Zbliżała się pora Paschy żydowskiej i Jezus udał się do Jerozolimy. W świątyni napotkał siedzących za stołami bankierów oraz tych, którzy sprzedawali woły, baranki i gołębie. Wówczas sporządziwszy sobie bicz ze sznurków, powypędzał wszystkich ze świątyni, także baranki i woły, porozrzucał monety bankierów, a stoły powywracał. Do tych zaś, którzy sprzedawali gołębie, rzekł: Weźcie to stąd, a z domu mego Ojca nie róbcie targowiska! Uczniowie Jego przypomnieli sobie, że napisano: Gorliwość o dom Twój pochłonie Mnie. W odpowiedzi zaś na to Żydzi rzekli do Niego: Jakim znakiem wykażesz się wobec nas, skoro takie rzeczy czynisz? Jezus dał im taką odpowiedź: Zburzcie tę świątynię, a Ja w trzech dniach wzniosę ją na nowo. Powiedzieli do Niego Żydzi: Czterdzieści sześć lat budowano tę świątynię, a Ty ją wzniesiesz w przeciągu trzech dni? On zaś mówił o świątyni swego ciała. Gdy więc zmartwychwstał, przypomnieli sobie uczniowie Jego, że to powiedział, i uwierzyli Pismu i słowu, które wyrzekł Jezus. Kiedy zaś przebywał w Jerozolimie w czasie Paschy, w dniu świątecznym, wielu uwierzyło w imię Jego, widząc znaki, które czynił. Jezus natomiast nie zwierzał się im, bo wszystkich znał i nie potrzebował niczyjego świadectwa o człowieku. Sam bowiem wiedział, co w człowieku się kryje.

90 aktualizowano: ponad 2 tygodnie temu, 2015-03-07 czytaj więcej »,
SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

SPOTKANIE Z AKTORKĄ PATRYCJĄ HURLAK

NIEDZIELA 1 MARCA 2015, po każdej Mszy Świętej

239 utworzono : 2015-02-21 17:55
Wszystkich rekordów w kategorii: 268
fotografie pyrzyce
Witaże w kościele parafialnym

Witaże w kościele parafialnym

92
23
utworzono : dwa tygodznie temu, 2015-03-12
Rekolekcje Wielkopostne 2015

Rekolekcje Wielkopostne 2015

W tym roku w naszej parafii gościliśmy ks. Marcina Stefanika TChr, który głosił nauki rekolekcyjne dla dorosłych na Mszach Świętych oraz młodzieży gimnazjów, liceum i technikum w czasie okolicznościowych spotkań.
Uczniowie ponadto uczestniczyli w pokazie filmu "The Human Experience" w pyrzyckim kinie oraz w spotkaniach modlitewnych w poniedziałek i wtorek o 20.00.
Dla wielu ciekawym doświadczeniem było spotkanie z aktorką Patrycją Hurlak, która opowiadała swoje świadectwo nawrócenia z okultyzmu. Można było również kupić jej książkę "Nawrócona wiedźma".
Jak zauważył ksiądz rekolekcjonista, w tych dniach wielu młodych ludzi przystąpiło do sakramentu pokuty i pojednania i w czasie Mszy kończącej czas rekolekcji przystąpiło do Eucharystii.
Dla dorosłych natomiast przeznaczone były nauki stanowe w poniedziałek i wtorek. Ponadto każdy mógł wysłuchać nauk w czasie niedzielnej Mszy Świętej oraz na porannych i wieczornych Mszach od poniedziałku do środy.
Galeria przedstawia zdjęcia z wieczornego spotkania modlitewnego oraz środowej Mszy dla uczniów ZS nr 1.

 

RPK

118 aktualizowano: dwa tygodznie temu, 2015-03-12
Boże Narodzenie 2014

Boże Narodzenie 2014

Uroczystą Pasterkę rozpoczynającą w kościele katolickim okres Bożego Narodzenia odprawiono tradycyjnie o północy. Mszy Świętej przewodniczył i kazanie wygłosił generał zakonu księży chrystusowców – ks. Ryszard Głowacki. Oprawę muzyczną zapewnił zespół wokalny „Cantus Delicium”, który śpiewał w 14-osobowym składzie. Prezentujemy galerię zdjęć z liturgii. Fot.: Karolina Polewczak (czasopismo "Życie Pyrzyc")

65 utworzono : dwa tygodznie temu, 2015-03-12
Dzień Wszystkich Świętych na pyrzyckim cmentarzu

Dzień Wszystkich Świętych na pyrzyckim cmentarzu

Galeria zdjęć z cmentarza w Pyrzycach w okresie uroczystości Wszystkich Świętych w 2014 roku. Fot. Remik Pajor-Kubicki

54 aktualizowano: dwa tygodznie temu, 2015-03-12
19.06.2014r. - Procesja Bożego Ciała

19.06.2014r. - Procesja Bożego Ciała

988
11
aktualizowano: 2014-06-19 23:47
13.04.2014r. - Marsz dla Jezusa

13.04.2014r. - Marsz dla Jezusa

1297 aktualizowano: 2014-04-21 15:24
11.04.2014r. - Pyrzyckie Misterium Męki Pańskiej

11.04.2014r. - Pyrzyckie Misterium Męki Pańskiej

1897
82
utworzono : 2014-04-15 12:36
Wszystkich rekordów w kategorii: 86

projektowanie stron www szczecin, design, strony dla parafii

Parafia pw. Św OTTONA w Pyrzycach

ul. Dąbrowskiego 13, 74-200 Pyrzyce 2015 © Wszelkie Prawa Zastrzeżone